ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με εμπειρία και υπευθυνότητα σας παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις στον τομέα των κλιματιστικών εγκαταστάσεων. Προσφέρουμε εκτεταμένη μελέτη του χώρου για κάθε εγκατάσταση κλιματιστικού για την καλύτερη και λειτουργικότερη λύση.

Προσφέρουμε επίσης συντήρηση και επισκευή βλάβης κλιματιστικού, καθώς και μεταφορά και επανατοποθέτηση σε καινούριο χώρο με όλα τα μέτρα ασφαλείας.